Produkcja borówki w Niemczech: trudny sezon 2023

Produkcja borówki w Niemczech: trudny sezon 2023

Rok 2023 okazał się wyzwaniem dla producentów owoców miękkich u naszych zachodnich sąsiadów, zwłaszcza tych specjalizujących się w uprawie borówek. Trzema kluczowymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na produkcję borówki w Niemczech, okazały się rosnące koszty zbioru, słaba jakość owoców oraz znaczący spadek ilości zebranych plonów. Dlaczego akurat te aspekty okazała się największymi  przeszkodami niemieckich producentów w minionym sezonie?

 

Sezon borówkowy 2023 w Niemczech upłynął pod znakiem rosnących kosztów zbioru

Najczęściej wymienianym, jak i najtrudniejszym do zwalczenia czynnikiem okazały się rosnące koszty zbiorów w Niemczech. Zjawisko to, było spowodowane brakiem dostępności taniej siły roboczej, która mogłaby się zająć zbiorami owoców, związanym z trwającym od kilku lat deficytem wykwalifikowanej kadry pracowniczej odpowiadającej obecnym wymaganiom rynkowym. Kolejnym czynnikiem utrudniającym optymalizację kosztów zbiorów producentom jest ciągły wzrost godzinowej stawki minimalnej, która w 2023 wyniosła 12,00 euro brutto, w porównaniu do roku poprzedniego, gdy minimalna stawka godzinowa wynosiła 9,82 euro. Co ciekawe, kolejne kilkuprocentowe podwyżki są planowane na kolejne miesiące roku 2024, co zdecydowanie przyczyni się do kolejnych znaczących wzrostów kosztów produkcji. Dodatkowo, podwyżki cen energii, takie jak średni wzrost cen gazu o 20% czy energii elektrycznej o 7%, dodatkowo obciążały budżety gospodarstw.

Jaka była jakość owoców w sezonie 2023?

Jakość owoców w minionym sezonie pozostawiała wiele do życzenia, głównie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Obfite i długotrwałe opady deszczu w lipcu stanowiły wyzwanie dla plantacji, zwłaszcza tych korzystających z zaawansowanych maszyn do zbiorów borówek. Warto zaznaczyć, że oprócz obfitych opadów, producenci mierzyli się z innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tj. ekstremalne temperatury, susza czy grad, co również wpłynęło negatywnie na rozwój owoców.  Mimo wszelkich starań niemieckich plantatorów nie udało się całkowicie uniknąć negatywnego wpływu warunków atmosferycznych na plantacje, co istotnie wpłynęło na jakość i ilość zebranych plonów.

Produkcja borówki w Niemczech: spadki w zbiorach

Szacunki niemieckich producentów wskazują, że spadki zbiorów w porównaniu do roku poprzedniego sięgały aż 20%, co odbiło się znacząco na ich finansach. Wzrost kosztów zbiorów, słaba jakość owoców i niekorzystne warunki atmosferyczne sprawiły, że producenci nie byli w stanie zrealizować wszystkich wpływających zamówień i sprostać popytowi na swoje produkty. W rezultacie przełożyło się to na jeszcze silniejsze osłabienie wyników finansowych.

Jaki był miniony sezon borówki w Niemczech?

Produkcja borówki w Niemczech w ubiegłym sezonie okazała się sporym wyzwaniem dla producentów owoców miękkich. Wzrost kosztów zbiorów, słaba jakość owoców i spadek ilości zebranych plonów wynikający z niekorzystnych warunków atmosferycznych postawiły przed nimi liczne wyzwania. Mimo tych trudności producenci mają nadzieję, że w przyszłości uda się znaleźć skuteczne rozwiązania, które pomogą unikać podobnych sytuacji i poprawią rentowność ich plantacji. W tym celu stawiają sobie za zadanie obserwowanie oraz edukowanie się na temat obecnych i przyszłych trendów kształtujących branżę owoców.

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz przekonać się, jakie trendy dotyczą niemieckiego rynku borówki w 2024, przeczytaj ten artykuł.

Pełna wersja raportu zawiera:

  • Przegląd trendów w branży z roku 2023
  • Eksperckie analizy zapotrzebowania na borówkę
  • Opisy najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
  • Zestawienie aktualnych danych liczbowych dotyczących rynku borówki

Uzyskaj dostęp do pełnej wersji raportu

Wypełnij formularz, zaznacz zgodę marketingową i zatwierdź. Raport pobierze się automatycznie.
Dofinansowanie Unia Europejska