Polityka prywatności i polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

MILBOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przykłada bardzo dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy w związku z naszą działalnością gospodarczą.

W ramach tego dokumentu („Polityka Prywatności”) chcemy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem za pośrednictwem naszej witryny www.milborpmc.pl danych osobowych:

 • osób odwiedzających nasze strony internetowe i profile na portalach społecznościowych;
 • osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej i na naszych profilach na portalach społecznościowych;
 • osób zainteresowanych naszą ofertą handlową i korzystających z usługi Treści cyfrowych –  Towarów cyfrowych i Newslettera zgodnie z odrębnym Regulaminem;
 • osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z rynkiem na którym działamy i produktami znajdującymi na nim zastosowanie.
 • Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych osób odpowiadających na nasze ogłoszenia rekrutacyjne bądź kontaktujących się z nami w celu podjęcia współpracy zawodowej, znajduje się w odrębnym komunikacie zamieszczonym pod formularzem rekrutacyjnym w zakładce „Kariera”.

Staramy się, aby przekazywane Państwu informacje były zgodne z wymogami przejrzystości określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  („RODO”).

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MILBOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480839, posiadającą NIP 5671904547 oraz Regon 146825291 (dalej: „my”, „Administrator” lub „MILBOR”).

Kontakt

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt z nami jest możliwy:

 • w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: rodo@milbor.pl;
 • w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na nasz adres: MILBOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z odwiedzaniem przez naszej strony internetowej lub naszych profili na portalach społecznościowych, w zależności od celu wizyty, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane personalne – imię, nazwisko,
 • dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail,
 • informacje o Państwa aktywności na stronie i portalach społecznościowych w ramach naszego profilu,
 • informacje na temat Państwa urządzeń i informacje o połączeniu (w tym dane identyfikujące i lokalizacyjne),
 • dane, które nam Państwo przekażecie w formularzu kontaktowym.

Wskazujemy, że świadomie nie zbieramy danych osób poniżej 13 roku życia i prosimy o zaniechanie korzystania z naszej strony internetowej i profili na portalach społecznościowych przez osoby poniżej 13 roku życia. Jeżeli uzyskamy wiedzę o przetwarzaniu danych takich osób, podejmiemy niezbędne działania w celu usunięcia takich danych.

Informujemy także, że do naszej działalności w ramach strony internetowej i profilów społecznościowych nie potrzebujmy przetwarzania szczególnych danych osobowych (danych sensytywnych, np. o stanie zdrowia, wyznaniu, pochodzeniu rasowym), wobec czego prosimy o ich nieprzekazywanie. Jeżeli zawrzecie Państwo informację w tym zakresie, przyjmiemy, że w sposób dorozumiany wyraziliście Państwo zgodę na jej przetwarzanie. Jeżeli uzyskamy wiedzę o przetwarzaniu tego rodzaju danych, podejmiemy niezbędne działania w celu ich usunięcia.

Sposób zbierania danych

Dane zbieramy:

 1. bezpośrednio od Państwa poprzez kontakt realizowany za pośrednictwem naszej strony internetowej, portali społecznościowych bądź środków komunikacji na odległość;
 2. ze źródeł, w których dane te zostały udostępnione przez Państwa w związku z Państwa aktywności w Internecie (np. z portal społecznościowych);
 3. dzięki technologiom umożliwiającym zautomatyzowane śledzenie w sieci (pliki cookies, znaczniki internetowe).

Cele, podstawy i czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący czas:

Cel: odpowiedź na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, korespondencji e‑mailowej, odpowiedź na kontakt w ramach portali społecznościowych, jak również interakcje w ramach Państwa osobistej aktywności na portalach społecznościowych (polubienie postu, dodawanie komentarzy, dodawanie opinii, udostępnianie postów z naszej strony internetowej – bloga)

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest: udzielenie wyjaśnień zgodnie z Państwa zapytaniem oraz promocja własnej działalności i własnych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Wskazujemy przy tym, że przetwarzamy dane na tej podstawie tylko, gdy mogą Państwo się spodziewać takiego przetwarzania oraz gdy mamy pewność, że wpływ przetwarzania danych na Państwa interesy nie przeważa nad naszymi interesami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych.

Czas przetwarzania danych osobowych: czas potrzebny do udzielenia Państwu odpowiedzi na kwestie wskazane w zapytaniu, zaś w zakresie działań marketingowych przez czas ich prowadzenia, nie dłużej niż do chwili zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Cel: działania podejmowane na Państwa żądanie bezpośrednio w celu przyjęcia zamówienia na nasz produkt:

Podstawa prawna:

 • podjęcie niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w razie zawarcia umowy w związku ze złożonym zamówieniem, podstawy prawne przetwarzania zmienią się na wskazane w ramach klauzuli informacyjnej wskazanej w zawartej umowie;
 • nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest obrona przed roszczeniami bądź dochodzenie roszczeń związanych z zamówieniem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wskazujemy przy tym, że przetwarzamy dane na tej podstawie tylko, gdy mogą Państwo się spodziewać takiego przetwarzania oraz gdy mamy pewność, że wpływ przetwarzania danych na Państwa interesy nie przeważa nad naszymi interesami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych.

Czas przetwarzania danych osobowych:

 • czas potrzebny do udzielenia wyjaśnień w zakresie naszych produktów i czas niezbędny do finalizacji zamówienia i zawarcia umowy bądź do czasu rezygnacji przez Państwa ze złożenia zamówienia;
 • czas odpowiadający ogólnym terminom przedawnienia roszczeń jakie mogą powstać w związku z danym zamówieniem, nie dłużej niż do chwili zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Cel: dostarczanie Treści cyfrowych – prowadzenie marketingu bezpośredniego, dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Newslettera w celu uzyskiwania informacji branżowych i handlowych o działalności, w szczególności informacji o realizacjach, nowych rozwiązaniach oraz otrzymywania zaproszeń na spotkania branżowe dotyczące administratora danych MILBOR

Podstawa prawna:

 1. udzielona przez Państwa zgoda poprzez zapis na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. niezbędność przetwarzania do zawarcia u wykonania umowy o dostarczenie Treści cyfrowych – Towaru cyfrowego i Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest promowanie własnych towarów i usług oraz dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z dostarczania Treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wskazujemy przy tym, że przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tylko, gdy mogą Państwo się spodziewać takiego przetwarzania.

Czas przetwarzania danych osobowych: czas prowadzenia działalności marketingowej w tym zakresie, nie dłużej niż do chwili do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu bądź odwołanie zgody poprzez rezygnację z Treści cyfrowych na zasadach wskazanych w Regulaminie dostarczania Treści cyfrowych. Dalsze przetwarzanie danych osobowych może nastąpić do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z dostarczania treści cyfrowych.

Cel: działalność marketingowa nie stanowiąca marketingu bezpośredniego w ramach portali społecznościowych (Facebook, LinkedIn)

Podstawa prawna:

 1. nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest promowanie własnych towarów i usług na pośrednictwem prowadzonego profilu/Fanpage’a (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych użytkowników serwisu udostępnionych w ramach profilu i danych przekazywanych w ramach interakcji. Wskazujemy przy tym, że przetwarzamy dane na tej podstawie tylko, gdy mogą Państwo się spodziewać takiego przetwarzania oraz gdy mamy pewność, że wpływ przetwarzania danych na Państwa interesy nie przeważa nad naszymi interesami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych.
 2. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie danych przekazanych dobrowolnie przez Państwa, niewymaganych przepisami wskazanymi w pkt 1 powyżej bądź nie będących niezbędnymi dla zawarcia umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę ewentualnej współpracy.

Czas przetwarzania danych osobowych:

 1. do czasu skutecznie zgłoszonego sprzeciwu
 2. do czasu odwołania zgody – w zakresie danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody.
Cel: działalność marketingowa i analityczna polegająca na optymalizacji funkcjonowania strony internetowej, profilowaniu, analizowaniu ruchu na stronie, wyświetlaniu reklamy behawioralnej przy wykorzystaniu plików cookie i podobnych technologii (piksele śledzące, beacony – sygnały nawigacyjne)

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest promowanie własnych towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz udzielona przez Państwa zgoda na korzystanie z plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wskazujemy przy tym, że przetwarzamy dane na tej podstawie tylko, gdy mogą Państwo się spodziewać takiego przetwarzania oraz gdy mamy pewność, że wpływ przetwarzania danych na Państwa interesy nie przeważa nad naszymi interesami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych.

Czas przetwarzania danych osobowych: czas prowadzenia działalności marketingowej w tym zakresie, nie dłużej niż do chwili do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu bądź odwołania zgody.

 

Polityka cookies oraz wykorzystanie podobnej technologii

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Możemy również korzystać również z innych podobnych technologii takich jak np. piksele śledzące, beacony (sygnały nawigacyjne), które służą naszym celom analitycznym i marketingowym. Wskazujemy, że narzędzia te przetwarzają zanonimizowane dane osobowe (nie umożliwiają nam one Państwa identyfikacji i nie mają służyć temu celowi), jednak z uwagi na wątpliwości w zakresie ich statusu prawnego uznane mogą zostać za dane osobowe.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego nasz serwis. Pliki cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności, takich jak wybór wersji językowej strony.

Z plików cookies korzystamy  na podstawie Państwa zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny.

Niektóre z tych plików pochodzą bezpośrednio z naszej witryny i są wykorzystywane przy ponownym wejściu (first-party cookies, własne), inne pochodzą od innych podmiotów, z których usług korzystamy (third-party cookies, zewnętrzne). Usługi podmiotów  trzecich zostały opisane poniżej.

W zakresie opcjonalnych pików cookies, ich korzystanie jest uzależnione od udzielenia na to przez Państwa zgody na daną grupę plików cookies – grupy zostały utworzone poprzez odwołanie do celów, jakim służą dane pliki. Wyróżnić można pliki cookies:

 1. Funkcjonalne – pomagające wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
 2. Wydajnościowe – służące do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze działanie strony dla użytkownika.
 3. Analityczne – służące do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o wskaźnikach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
 4. Reklamowe – służące do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookie śledzą odwiedzających w witrynach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.
 5. Niezbędne – są absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny oraz nie wymagają udzielenia zgody na ich wykorzystanie.

Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest udzielana w ramach belki informacyjnej, jaka wyświetla się na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo udzielić zgody na korzystanie ze wszystkich plików, niektórych z nich, bądź na żadne. Wybór w tym zakresie może być w każdej chwili zmieniony i w dowolnym momencie istnieje możliwość usunięcia plików cookie z pamięci swojej przeglądarki lub urządzenia.

Dane przetwarzane przy wykorzystaniu powyższych plików cookies są przetwarzane przez czas 1 roku.

Realizując nasze obowiązki związane z wykorzystywaniem technologii służących gromadzeniu danych z naszej strony internetowej informujemy również: że:

 • w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie przez nas marketingowych plików cookie, osoby trzecie, w tym w szczególności Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited zw. dalej Facebook) i podmioty, którym Facebook przekazuje dane, jak również Google Limited Ireland oraz Google LLC, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam niezależnie od naszej aktywności w tym zakresie;
 • każdy z użytkowników naszej strony internetowej ma możliwość wyłączenia gromadzenia i wykorzystywania informacji gromadzonych za pośrednictwem marketingowych plików cookie za pomocą ustawień prywatności udostępnionych użytkownikom na naszych stronach internetowych oraz w ramach ustawień przeglądarek, z których użytkownik korzysta;
 • użytkownicy mają również możliwość skorzystania z mechanizmów służących do dokonania wyboru preferencji w zakresie otrzymywania sprofilowanych treści marketingowych w Internecie dostępnych pod adresami: http://www.aboutads.info/choicesoraz http://www.youronlinechoices.eu.

Aktualnie MILBOR korzysta z następujących marketingowych plików cookie i technologii pochodzących od podmiotów zewnętrznych, służących przede wszystkim gromadzeniu informacji o stronie internetowej i Państwa aktywności w ramach niej:

 1. Facebook Pixel – narzędzie Facebook Pixel dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited), który może przekazywać dane osobowe swoich użytkowników do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie mechanizmów prawnych przewidzianych w obowiązującym prawie. Podstawą transferu danych w niektórych przypadkach może być również zgoda, którą zbieramy w ramach naszych serwisów internetowych. Zwracamy uwagę, że prawo ochrony danych osobowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki różni się od prawodawstwa europejskiego i może nie zapewniać takich samych uprawnień, jak te przewidziane przez przepisy obowiązujące w Polsce, a w niektórych przypadkach może się również łączyć z możliwością dostępu do Państwa danych przez organy i służby państwa trzeciego.

Narzędzie wykorzystuje fragment kodu zamieszczonego w witrynie internetowej, który umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych na portalu Facebook. Narzędzie to gromadzi podstawowe informacje zapisane w pliku cookie oraz informacje o stronie internetowej i Państwa aktywności. Działanie tego narzędzia umożliwia nam prowadzenie skuteczniejszych kampanii reklamowych i dostarczanie treści, które naprawdę mogą Państwa zainteresować.

MILBOR przestrzega aktualnego Regulaminu Narzędzi Biznesowych Facebooka, w tym porozumienia w zakresie zasad współadministrowania danymi osobowymi. W celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ochrony danych chcemy poinformować, że w zakresie przetwarzania informacji gromadzonych za pomocą narzędzia Facebook Pixel:

 • MILBOR oraz Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited, zw. dalej Facebook), z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia występują w roli współadministratorów (podmiotów wspólnie decydujących o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych).
 • MILBOR oraz Facebook odpowiadają za zapewnienie odpowiednich podstaw do przetwarzania danych osobowych związanych z gromadzeniem informacji za pośrednictwem Facebook Pixel. W związku z tym, na stronach internetowych MILBOR zapewnia użytkownikom możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych w celach marketingowych, w szczególności w celu prowadzenia kampanii marketingowych na portalu Facebook. Facebook zapewnia odpowiednie podstawy prawne odnoszące się do możliwości wykorzystywania danych osobowych użytkowników portalu dla potrzeb prowadzenia działalności marketingowej MILBOR. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wyłącznie udostępniamy na swojej stronie internetowej narzędzia, którymi w pełni zarządza i kontroluje Facebook. Mamy zatem mamy wpływ na gromadzenie i przekazanie danych do Facebooka. Odpowiadamy wobec użytkowników strony internetowej za poprawne działanie mechanizmów umożliwiających pozyskiwanie i wycofywanie zgód na korzystanie z informacji zbieranych za pośrednictwem narzędzia Facebook Pixel. Po otrzymaniu danych zbieranych za pośrednictwem Facebook Pixel, Facebook jest samodzielnie odpowiedzialny za praw określonych w art. 15 – 20 RODO wobec użytkowników swojego portalu społecznościowego.
 • Dlatego też wskazujemy, że informacje związane z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Facebook, określeniem podstaw prawnych takiego przetwarzania oraz sposobami realizacji Państwa praw przez Facebook, w tym informacje o odpowiednich formularzach kontaktowych Facebooka, znajdziesz w Zasadach dotyczących danych dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Zarówno MILBOR, jak i Facebook zapewniają możliwość realizacji prawa do sprzeciwu. W przypadku otrzymania wniosku związanego ze sprzeciwem dotyczącym przetwarzania danych osobowych MILBOR i Facebook podejmą odpowiednie działania odnoszące się do dalszego przetwarzania danych swoich użytkowników.
 • MILBOR odpowiada za odpowiednie wdrożenie i konfigurację narzędzia Facebook Pixel. Facebook pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa oferowanej nam usługi oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach Facebook Pixel.
 • MILBOR oraz Facebook pozostają odpowiedzialne za prawidłową reakcję na wszystkie stwierdzone przypadki naruszenia ochrony danych. Odpowiedzialność MILBOR w związku z korzystaniem z usług Facebook Pixel odnosi się do wszystkich przypadków związanych z zapewnieniem użytkownikom odpowiednio wdrożonego i skonfigurowanego narzędzia. Facebook odpowiada za wszystkie przypadki naruszenia ochrony danych mające związek z operacjami przetwarzania realizowanymi w ramach udostępnianej nam usługi marketingowej.
 1. LinkedIn Insight Tag – narzędzie to krótki kod w technologii Java Script, który obsługuje śledzenie konwersji, grupy odbiorców witryny oraz dane demograficzne witryny dla kampanii reklamowych na portalu LinkedIn. Działanie tego narzędzia umożliwia nam prowadzenie skuteczniejszych kampanii reklamowych i dostarczanie Państwu treści, które naprawdę mogą Państwa zainteresować. Narzędzie LinkedIn Insight Tag jest dostarczone i obsługiwane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych z przetwarzaniem danych osobowych przez LinkedIn znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65513/add-the-linkedin-insight-tag-to-your-website?lang=pl

 1. Google Ads – narzędzie stanowiące jeden z elementów systemu reklamowego firmy Google, pozwalające na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach podmiotów współpracujących z Google. Narzędzie Google Ads jest dostarczone i obsługiwane przez Google Ireland Limited.

Google Analytics – Google Analytics to narzędzie firmy Google zapewniane przez Google LLC, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google. Mogą się one znajdować się w całym świecie i tam są przechowywane. Zaznaczamy, że dane te nie pozwalają nam na Państwa jednoznaczną identyfikację i nie są przetwarzane w tym celu.

YouTube (widgety) – narzędzie zapewnione przez Google LLC powodujące, że wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności co oznacza, że pliki cookies nie są zapisywane na Państwa urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Państwa temat, dopóki nagranie nie zostanie odtworzone.

Gdy nagranie zostanie odtworzone, YouTube zapisuje na urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, o odtworzeniu z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadacie Państwo konta Google bądź nie zalogowaliście się Państwo do swojego konta. Po zalogowaniu Google  będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa konta, zatem w razie braku woli przekazania takich danych nie należy się logować do konta Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, danych zostały opisane w polityce prywatności Google.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Google znajdziesz tutaj: Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google

Dobrowolność podania danych

 Wszelki dane jakie przetwarzamy, są przez Państwa udostępniane dobrowolnie. Jednak muszą Państwo mieć świadomość, że brak podania danych może oznaczać brak możliwości osiągnięcia określonych efektów bezpośrednio związanych z celami przetwarzania danych (np. kontaktu z Państwem, przekazania informacji, wysyłki newslettera).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane zewnętrznym podmiotom, które działają w naszym imieniu lub na naszą rzecz, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów informatycznych w tym obsługę wysyłki newslettera, agencjom marketingowym wspomagającym nas w działaniach związanych z promocją naszej marki oraz podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, szkoleniowe, serwisowe, pocztowe lub analityczne i doradcze. Z podmiotami tymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Z tego względu  wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Na podstawie Państwa zgody na korzystanie z marketingowych plików cookies Państwa dane przekazywane mogą być podmiotom dostarczającym nam stosowne narzędzia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że w wykorzystujemy profilowanie w celach marketingowych Nie podejmujemy jednak wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji (tj. dokonywanych bez udziału człowieka), które miałyby wpływ na Państwa sytuację prawną bądź istotnie na Państwa wpływały.

Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo żądać, aby zostały usunięte;
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. kwestionujecie Państwo prawidłowość przetwarzania danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość przetwarzania danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem a jednocześnie nie wyrażacie Państwo zgody na usunięcie danych;
  3. nie potrzebujemy już danych osobowych do ustalonych celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebnedo ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do przenoszenia danych – macie Państwo prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą bądź też do zlecenia nam przesłania tych danych innemu podmiotowi (o ile podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub umowa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO);
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w celachinnych niż marketing bezpośredni. W takiej sytuacji konieczne jest wskazanie konkretnej, szczególnej sytuacji, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych osobowych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w celachmarketingu bezpośredniego – w razie wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane w tym celu;
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody każdorazowo możliwe jest poprzez kontakt z nami zgodnie z danymi wskazanymi powyżej albo poprzez specjalne dedykowane temu narzędzia zamieszczone na stronie internetowej lub w treści kierowanych do Państwa wiadomość jeżeli zostanie zapewniona taka możliwość).

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane w sposób niezgodny z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

Przekazywanie danych poza EOG

Przetwarzanie przez danych osobowych odbywa się przede wszystkim w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednak w związku z wykorzystywanymi przez nas narzędziami analitycznymi i marketingowymi (w tym plikami cookies), istnieje możliwość przekazania danych poza EOG. W zakresie, w jakim mamy ku temu możliwość weryfikujemy by podmioty, którym bezpośrednio udostępniamy dane dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z decyzji Komisji Europejskiego stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w danym państwie bądź ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosownie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO.

Bezpieczeństwo danych osobowych

MILBOR przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W tym celu na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane w sposób, który zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy również o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników MILBOR, a systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych zapewniały ich dostępność, integralność i poufność.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by wszyscy z naszych podwykonawców i podmiotów współpracujących dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie MILBOR.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowania. O wszelkich zmianach w jej treści będziemy informować Państwa w ramach odpowiednich kanałów komunikacji.

Dofinansowanie Unia Europejska