Podnieś wydajność pakowania dzięki systemowi wag ręcznych

System wag ręcznych od Milbor

Podczas rozmów z klientami wielokrotnie słyszymy, że manualne metody pakowania są mało wydajne i w dużej mierze uzależnione od umiejętności i motywacji pracowników. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, opracowaliśmy zintegrowany system wag ręcznych, który ułatwia zarządzanie procesem produkcji w branży spożywczej.

 

Z tego artykułu dowiesz się, jak:

 1.     poprawić wydajność pracowników pakujących produkty spożywcze o 30-50%,
 2.     zmniejszyć straty spowodowane przeważeniami o 3-5%,
 3.     lepiej zarządzać pracownikami pakowni, bez zbędnej papierologii,
 4.     optymalizować proces pakowania i logistykę.

Przykładowa historia klienta

Pan Marek prowadzi w Wielkopolsce dobrze prosperującą plantację truskawek o powierzchni 20 ha, o wydajności 25 ton/ha. Gospodarstwo działa od 15 lat i jest jedynym biznesem prowadzonym przez Pana Marka, więc właściciel nie szczędzi środków na inwestowanie w uprawę. W poprzednich latach testował różne odmiany truskawek, stosuje znane na rynku nawozy, inwestuje w nowe nasadzenia i rozbudowuje system tuneli. Dwa lata temu zbudował chłodnię i zaplecze magazynowe, które pozwalają mu na przetwarzanie owoców na własną rękę, a w tym roku szykuje się do zbudowania instalacji fotowoltaicznej, której zadaniem jest obniżenie rachunków za energię elektryczną używaną w gospodarstwie.

Dysponując własną infrastrukturą, poza sezonem na truskawki, Pan Marek zaczął przetwarzać owoce i warzywa, przede wszystkim maliny i pieczarki skupowane od lokalnych producentów, które następnie sprzedaje do sieci handlowej Dino. Towaru nie brakuje, bowiem w powiecie działa tylko jedna firma dysponująca zapleczem do pakowania owoców miękkich.

„Wąskim gardłem” w biznesie Pana Marka są pracownicy, a właściwie ich brak. W przeszłości plantator nie miał kłopotów ze skompletowaniem załogi. W ostatnich latach zauważa jednak, że ludzi chętnych do pracy w ciężkich warunkach jest coraz mniej. Rynek pracownika i swoboda migracyjna sprawiają, że Polacy raczej wybierają inne zajęcia. Również emigranci ze wschodu też mają coraz większe oczekiwania wobec pracodawców, a wojna w Ukrainie prowadzi do tego, że część osób zostaje w ojczyźnie lub ucieka jak najdalej na zachód, pomijając Polskę. Ponadto zdarza się, że emigranci miewają problemy komunikacyjne, niewielką motywację do pracy i typowo zarobkowe podejście do swoich obowiązków. W poprzednim sezonie Pan Marek musiał po raz pierwszy korzystać z agencji pośrednictwa pracy, by znaleźć odpowiednią liczbę ludzi.

Największym wyzwaniem dla plantatora jest nie tylko pozyskanie ludzi do pracy w gospodarstwie, ale także monitorowanie ich wydajności, ewentualnych strat spowodowanych przeważeniami oraz alokowaniem konkretnych pracowników do zadań, do których mają największe predyspozycje. Złe przyporządkowanie osoby do zadania i brak rotacji obowiązków skutkują niską motywacją. Ta ostatnia przekłada się na niższą jakość produktu końcowego, sprzedawanego przez Pana Marka.

System wag ręcznych — potrzeba matką wynalazku

Automatyzacja sortowania i pakowania wyrobów spożywczych, chociażby warzyw i owoców, zatacza coraz szersze kręgi. W obliczu rosnących kosztów pracy i ogromnych trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników coraz więcej firm z branży spożywczej decyduje się na automatyzację procesów. Zachęta do inwestycji w maszyny do sortowania i pakowania owoców, warzyw i innych wyrobów żywnościowych wynika nie tylko z nasilającego się trendu. Ważnym argumentem za automatyzacją jest fakt, że dostępne na rynku maszyny oferują wysoką wydajność i powtarzalność procesu, przez co w wielu aspektach są bardziej efektywne niż ludzie i generują wymierne oszczędności.

Istnieją jednak segmenty rynku, w których pełna automatyzacja jest (na tę chwilę) niemożliwa, a czynnik ludzki niezastąpiony. Przykładem takich produktów są np. niektóre gatunki ryb (łosoś) i mięsa oraz dania gotowe, które muszą być konfekcjonowane ręcznie czy chociażby owoce miękkie, które nie nadają się do obróbki automatycznej z uwagi na swoją delikatność. Z myślą o firmach przetwarzających produkty tego typu, stworzyliśmy zintegrowany system wag ręcznych.

System wag ręcznych - elementy składowe

Czym jest system do ważenia ręcznego od Milbor?

System składa się z wybranej liczby wag ręcznych ze wskaźnikami świetlnymi sygnalizującymi precyzję naważania, monitora wyświetlającego dane na temat pracy operatorów, podajników opakowań i pakowanego towaru oraz oprogramowania koordynującego działanie systemu.

Kluczem do sukcesu, a zarazem sercem systemu jest nasz autorski software. Opracowaliśmy go z myślą o potrzebach użytkowników, uwzględniając specyfikę branży przetwórstwa spożywczego. Oprogramowanie jest bardzo proste w obsłudze, a nasi klienci doceniają przyjazny i klarowny interfejs. Jego uproszczona forma idzie w parze z rozbudowaną treścią. Oprogramowanie dostarcza:

 • możliwość skonfigurowania i zapisywania dowolnych procesów produkcji,
 • scentralizowane zarządzanie zleceniami zamówień,
 • wizualizację postępów produkcji w czasie rzeczywistym,
 • informację na temat efektywności i skuteczności pracy każdej wagi i każdego operatora,
 • estymowany czas ukończenia bieżącego zamówienia,
 • raport po zrealizowanym zamówieniu.

Co istotne, oprogramowanie może działać z naszymi wagami, ale także pełnić rolę integratora infrastruktury do naważania, która już istnieje u klienta. Jego drugą ważną cechą jest modułowość. Oznacza ona, że nasz software jest elastyczny i może być rozbudowywany o dodatkowe funkcje w zależności od potrzeb zamawiającego.

Manual weighing system - system wag ręcznych

Korzyści z wprowadzenia systemu wag ręcznych

Jako twórcy oprogramowania, moglibyśmy długo opowiadać o jego walorach i zastosowanych rozwiązaniach. Z reguły jednak użytkownicy nie skupiają się na niuansach technologicznych, a raczej myślą o korzyściach wynikających z implementacji systemu wag ręcznych. Oto one.

 1. System podwyższa wydajność pracy o 30-50%. Monitorowanie działania każdego operatora sprawia, że osoby pracują bardziej wydajnie. Co więcej, dzięki raportom pracodawca z łatwością może wskazać najlepszych pracowników i przekierować do innych zadań osoby mające trudności z szybkim ważeniem.
 2. System zapewnia możliwość zapisania wybranych procesów produkcji (tzw. receptur), zawierających dane kluczowe dla danego zamówienia (np. liczbę sztuk, które trzeba spakować, tarę, wagę docelową produktu końcowego). Dzięki temu konfigurowanie linii pakującej wymaga kilku kliknięć w laptopie, a nie ręcznego edytowania każdego elementu systemu z osobna. Automatyczne tarowanie skraca czas potrzebny na przezbrojenie linii oraz ogranicza ryzyko błędnych naważeń. Taką możliwość doceniają przede wszystkim firmy pakujące różny asortyment dla różnych sieci handlowych.
 3. System przewiduje, ile opakowań pozostało do zrealizowania danego zamówienia. Pozwala to na zminimalizowanie czasu na przygotowanie opakowań i produktów potrzebnych do realizacji nowego zamówienia. Informacja o tym, ile czasu zostało do zakończenia procesu, jest też istotna dla logistyka przygotowującego się do transportu opakowań. Ułatwia również optymalizowanie przerw pracowników.
 4. System raportuje przebieg każdego procesu, dzięki temu koordynator zmiany wie, z jaką szybkością i poprawnością ważą poszczególni operatorzy wag.
 5. System minimalizuje ryzyko przeważeń, a przez to strat dla pracodawcy, dzięki kolorystycznej komunikacji wagi z operatorem. Nasze obserwacje dowodzą, że redukcja strat produktu w wyniku przeważeń dzięki systemowi wynosi 3-5%. Te kilka procent błędów może oznaczać kilkadziesiąt tysięcy złotych straconych w sezonie. Sygnalizatory świetlne wskazują pracownikowi, czy waga danego opakowania jest prawidłowa (zielona dioda LED), niedoważona (czerwona), czy przeważona (pomarańczowa), co redukuje ilość popełnianych błędów i bardzo usprawnia pracę.
 6. System optymalizuje planowanie pakowania różnych typów produktów, umożliwiając projektowanie produkcji przez jedną osobę, z jednego miejsca. Zapobiega to planistycznemu chaosowi.

Manual weight control system conveyor - system wag ręcznych z podajnikiem

Technologia zaprojektowana z myślą o ergonomii pracy

Nasz system wag ręcznych chwalą też operatorzy. Praca w pakowni wyrobów spożywczych nie należy do najłatwiejszych. Przebywanie w niskich temperaturach, powtarzalność czynności czy wiele godzin spędzonych w pozycji stojącej sprawiają, że nie ma zbyt wielu chętnych do obowiązków tego typu. A nawet gdy się znajdą, to poziom ich motywacji i dokładności nie zawsze jest taki, jakiego oczekiwałby pracodawca. Dlatego w tej branży każda innowacja w temacie pracy jest na wagę złota.

System ręcznego ważenia usprawnia pracę operatorów na kilku poziomach.

Pierwszym jest wspomniana wyżej sygnalizacja świetlna, informująca o precyzji naważenia. Sygnały ułatwiają pracownikom szybkie i bezbłędne działanie.

Drugi wiąże się z grywalizacją. Na monitorze wchodzącym w skład systemu na żywo wyświetlane są parametry pracy poszczególnych operatorów, np. szybkość i dokładność ważenia. Takie rozwiązanie stymuluje motywację do pracy, co wynika z tego, że z reguły ludzie nie chcą być gorsi niż inni członkowie zespołu i odstawać od reszty. Przede wszystkim jednak jest to dla pracownika konkretna informacja o tym, jak pracuje. Dobre osiągi danego operatora mogą stanowić argument do przyznawania mu premii lub pochwał.

Po trzecie, koordynator zmiany widzi na monitorze, jak zmienia się efektywność pracy operatorów w ciągu ostatnich 5 minut. Jeśli ta efektywność spada, może to oznaczać, że zespołowi jest potrzebna przerwa na regenerację.

Manual weight control system monitor

Dla kogo jest ten produkt?

Nasze rozwiązanie adresujemy do producentów i firm przetwórczych, którym zależy na optymalizacji kosztów i wydajności pracy, a jednocześnie przedsiębiorstw, które nie mogą przejść na działalność w pełni automatyczną. System wag ręcznych od Milbor łączy pracę manualną z technologią i konceptem Przemysłu 4.0.

Z pewnością jest to opcja godna rozważenia przez przedsiębiorców, którzy szukają sposobów na podniesienie efektywności pracy i unikanie strat związanych z przeważeniami. Dysponujemy bardzo dokładnymi wagami, które kolorystycznie informują operatorów o poprawności naważenia. Generuje to podwójne oszczędności – zapobiega stratom w postaci przeważeń oraz pozwala na zatrudnienie pracowników cechujących się odpowiednią efektywnością działania.

Oprogramowanie może być stosowane niezależnie, także z innymi urządzeniami do ważenia. Firmom, które chcą przetestować, jak ten produkt sprawdzi się w ich warunkach, proponujemy wynajem systemu.

Wracając do przypadku Pana Marka z początku tekstu, dzięki wdrożeniu systemu wag ręcznych, plantator:

 • wie, którzy z jego pracowników pracują najlepiej i na których ludzi warto stawiać,
 • dzięki mniejszej liczbie wydajnych i skrupulatnych pracowników może obsłużyć ten sam wolumen produkcji, do którego kiedyś potrzebował większą liczbę mniej dokładnych osób,
 • nie martwi się o rosnące wymagania jakościowe sieci handlowych, bo wie, że najlepsi ludzie dodatkowo motywowani systemem nagród pakują wyłącznie owoce o odpowiednich parametrach.

Czy system wag jest dla Ciebie?

Doświadczenie pokazuje, że w branży spożywczej uniwersalne narzędzia rzadko się sprawdzają. Dużo lepsze efekty przynoszą produkty i usługi szyte na miarę, opracowane z myślą o potrzebach i celach konkretnego klienta. Taki właśnie jest system wag ręcznych od Milbor.

Aby przekonać się o pełni jego możliwości i sprawdzić, w jaki sposób system może pomóc w Twoim konkretnym przypadku, wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą niebawem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub omówienia projektu biznesowego.

Karolina

Karolina skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h,
aby lepiej poznać Twoje potrzeby

Umów się na diagnozę
z naszym specjalistą

Dofinansowanie Unia Europejska