Rynek borówki w Europie: szanse i wyzwania – POBIERZ RAPORT

Rynek borówki w Europie

Rynek borówki w Europie to jeden z najbardziej prężnych segmentów w kategorii warzyw i owoców. Jego duży potencjał niesie za sobą sporo szans, ale też wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się plantatorzy pragnący dostosować się do nowych wymagań. Jakie trendy kształtują rynek borówki w Europie? Tego dowiesz się z naszego raportu, do którego link znajdziesz w tym artykule.

Dynamiczny rozwój rynku borówki w Europie

Ostatnie lata przynoszą duże zmiany na rynku borówki w Europie, zarówno pod względem popytu, jak i podaży. Borówki stały się atrakcyjnym owocem m.in. dzięki swoim właściwościom prozdrowotnym. Rosnące zapotrzebowanie spowodowało gwałtowny wzrost produkcji, a tym samym okresów nadprodukcji owoców, które powodują, że wielu producentów zastanawia się, jaka przyszłość czeka ten rynek i w jakiej perspektywie, produkcja tych owoców pozostanie opłacalna. W odpowiedzi na potrzebę lepszego zrozumienia segmentu owoców miękkich, Milbor PMC stworzył raport na temat branży borówkowej, będący kompleksowym przeglądem obecnej sytuacji oraz solidną podstawą dla podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych.

Rynek borówki w Europie: wzrost produkcji i konsumpcji

Według danych IBO (International Blueberry Organization) w latach 2016-2019 produkcja borówki w Europie wzrosła o 88%, natomiast największe wartości odnotowano m.in. w Hiszpanii czy Polsce. Autorzy raportu dotyczącego tego prężnie rozwijającego się rynku wskazują, że wzrost produkcji w całej Europie oraz import owoców głównie z Peru, RPA, Maroko i Chile, sprawia, że borówki można znaleźć na półkach przez cały rok, a konsumenci przyzwyczajają się do nich i włączają na stałe do swojej diety. Porównując spożycie borówki per capita w USA i Europie, można zauważyć, że na starym kontynencie wciąż jest ono około 4 razy mniejsze. Eksperci Milbor PMC, zauważają, iż niższy poziom spożycia na rodzimym rynku może oznaczać duży potencjał wzrostu – szacuje się, że przy obecnych trendach rynek europejski będzie potrzebował od 45 do 95 tys. ton borówki w ciągu najbliższych 5 lat.

Dostępność świeżych owoców priorytetem wśród konsumentów

Raport porusza pewien ważny aspekt, jakim jest wpływ importu na dostępność borówki przez cały rok, a w konsekwencji – na decyzje zakupowe konsumentów, którzy od produktów świeżych wymagają coraz wyższej jakości. Okazuje się, że aż 70% klientów wybiera sklep na podstawie oferty produktów świeżych, a dla 1 na 3 z nich priorytetem jest łatwy dostęp do jakościowych owoców i warzyw. Warto zaznaczyć, że asortyment dopasowany do lokalnych potrzeb, najwyższa możliwa świeżość oraz atrakcyjność wizualna są równie istotne dla konsumentów. Producent borówki, który spełni te kryteria ma największe szanse na osiągnięcie sukcesu rynkowego.

Przeprowadzone w raporcie analizy wykazują, że to właśnie jakość owocu, najczęściej utożsamiana z jego smakiem, rozmiarem, kolorem oraz okresem trwałości, jest głównym parametrem wpływającym na konkurencyjność producentów w tym sektorze. Wybór odpowiednich odmian, agrotechnik, momentu zbioru oraz systemów pakowania ma znaczący wpływ na końcową kondycję borówki. Coraz większe wymagania jakościowe odbiorców skłaniają producentów do inwestycji w odpowiednie zaplecze produkcyjne oraz procesy pozbiorcze, w tym m.in. systemy do sortowania owoców, które przy użyciu nowoczesnych technologii pozwalają na dokładne przesortowanie produktu pod kątem wymienionych wcześniej parametrów. Dopasowanie wielkości owoców do wymagań rynku, które zmieniają się wraz z pojawianiem się nowych odmian, a także ich miękkość i defekty wewnętrzne są również krytycznymi czynnikami wpływającymi na eksport na dalsze rynki i minimalizacje reklamacji – w tym celu zaleca się stosowanie rozwiązań technologicznych lub systemów wizyjnych, szczegółowo opisanych w części raportu dedykowanej najlepszym rozwiązaniom dostępnym na rynku .

Rynek borówki w Europie

Rynek borówki w Europie – wyzwania i możliwości

Wyzwania, przed którymi stoją producenci borówki, są liczne i wymagają odpowiednich strategii oraz inwestycji. Wspomniana wielokrotnie w raporcie jakość produktu stanowi najważniejszy czynnik wpływający na konkurencyjność producentów. Jednakże osiągnięcie wysokiej jakości nie jest zadaniem łatwym – wymaga odpowiedniej wiedzy i konsekwencji na każdym etapie inwestycji, począwszy od przygotowania plantacji, przez agrotechnikę, zbiór, aż po organizację przechowywania i pakowania owoców. Nawet pojedyncze błędy mogą mieć nieodwracalne skutki, dlatego niezwykle istotne jest skupienie się na każdym aspekcie produkcji.

Kolejnym krokiem w drodze do sukcesu jest dostosowanie produkcji do wymagań sieci handlowych. Wpływ na decyzje zakupowe konsumentów ma sposób prezentacji produktu, szerokość asortymentu, dopasowanie do lokalnych preferencji i dbałość o środowisko naturalne. Owoce, a w szczególności borówka amerykańska, są często kupowane impulsywnie, dlatego atrakcyjne opakowanie może dodatkowo zachęcić klientów do zakupu. Kluczowe jest również skrócenie czasu od zbioru do momentu trafiającego na półki sklepowe.

Co więcej, rosnąca produkcja, wymagająca dobrej organizacji m.in. poprzez integrację urządzeń na pakowni czy nowoczesnych i uniwersalnych technologii, prędzej czy później zmusi producentów do inwestycji w maszyny pakujące i sortujące do borówki, które pozwolą odpowiadać na zapotrzebowanie jakościowe i ilościowe rynku. Niemniej jednak warto pamiętać, że wiąże się to z dużym nakładem finansowym i ryzykiem w kontekście wyboru firmy sprzedającej takie urządzenia. Przy wyborze firm, z którymi można by podjąć współpracę na tym polu, nie można zapomnieć o niezawodności i dokładności maszyn oraz dostępności wykwalifikowanego serwisu – ten czynnik zyskuje na wartości szczególnie w sezonie.

Warto również zwrócić uwagę na koszty produkcji i operacyjne, które mają kluczowe znaczenie dla opłacalności biznesu. Inflacja może wpływać na wzrost wydatków, dlatego ważne jest dokładne rozpatrzenie wszystkich aspektów, takich jak liczba pracowników zaangażowanych w sortowanie i pakowanie, odpowiednia przestrzeń produkcyjna, minimalizacja strat produktu oraz wydajność całego systemu.

Poszukiwanie marży w pakowaniu borówek

Pandemia, inflacja, wojna na wschodzie Europy to tylko kilka z przyczyn rosnących kosztów pakowania borówek wpływających na opłacalność biznesu. Jak odpowiedzieć na potrzeby konsumentów i zadbać o wysoką marżę? Rynek borówki amerykańskiej doświadczył bardzo dużego wzrostu w ostatnich latach zarówno po stronie popytu i podaży. Szczególnie wzrost produkcji w różnych regionach Europy doprowadził do sezonowej nadpodaży i w konsekwencji do spadku marż. Wiąże się to również z inflacją kosztów produkcji, zwłaszcza kosztów pracy, która pozostawia wielu plantatorów borówki w niepewności co do ich przyszłości. Ponieważ koszty są bardzo wysokie, a podaż obfita w szczycie sezonu, plantatorzy borówek będą starali się jak najbardziej obniżyć koszty.

Na koszty należy spojrzeć zatem z kilku perspektyw, bowiem na marżę ma wpływ parę istotnych czynników:

– liczba osób zaangażowanych w sortowanie i pakowanie,

– miejsce które jest potrzebne, aby zrealizować konkretną produkcję (jaka jest wydajność na m2?),

– efektywność procesu w kontekście strat produktu,

– wydajność/produktywność całego systemu wynikająca z odpowiedniej integracji urządzeń.

Wysokie koszty pracy i trudność w pozyskaniu siły roboczej to główny problem jaki obserwujemy na rynku. Poziom zautomatyzowania pakowni, a co za tym idzie ilość pracowników zatrudnionych do zbioru i pakowania mają znaczący wpływ na wysokość marży. W tym środowisku automatyzacja pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Może to skutkować ograniczeniem liczby pracowników, ale także optymalizacją innych kosztów produkcji, takich jak przestrzeń, odpady produktowe czy opakowania.

Producenci borówki powinni również zwrócić uwagę na dokładność maszyn pakujących, bowiem przeważenia wynikające z ich budowy potrafią generować dodatkowe koszty w wysokości nawet 200 do 300 tysięcy złotych rocznie (może raczej kilkudziesięciu tys. EUR ). Inwestycja w dobrej jakości rozwiązania pakujące nie tylko pozwoli ograniczyć straty finansowe, ale również produktowe. Zamiast oddawać „za darmo” wysokiej jakości owoc, producent może go sprzedać z adekwatną marżą.

Jednym z ważnych celów zarówno dla firmy, jak i plantatorów borówki jest usprawnienie linii pakującej. Koncepcja Overall Equipment Effectiveness (Ogólna efektywność urządzeń), czyli w skrócie OEE, zyskuje ostatnio wiele uwagi. Wyjaśnia, jak wydajnie pracują maszyny w porównaniu z ich nominalną wydajnością. Niestety obserwuje się, że bardzo często liczba ta jest znacznie niższa niż 50% ze względu na nieprawidłową integrację maszyn, przestawienia produkcyjne i awarie. Mając to na uwadze, warto zainwestować w systemy sterowania linią produkcyjną, które pozwalają na zarządzanie całą linią produkcyjną. Operatorzy mogą zarządzać wszystkimi maszynami z jednego miejsca, a czas przełączenia jest krótszy, dzięki zaprogramowanym profilom. Produkcja jest bardziej wydajna i zatrzymania są identyfikowane szybciej, a OEE linii wzrasta, co prowadzi do oszczędności w kosztach pracy.

Podsumowując, producenci mierzą się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nimi rynek. Warto wziąć pod uwagę opisany wyżej aspekt kosztowy, myśląc o opłacalności biznesu i procesu pakowania. Inwestycje w systemy pakujące czy zarządzające produkcją pozwolą nie tylko zoptymalizować koszty, ale długofalowo również je zredukować. Wymagania rynkowe skoncentrowane są bowiem na jakości i efektywności, a bez kompleksowego podejścia do procesu pakowania, nie osiągnie się pożądanych rezultatów zapewniającym wysoką pozycję konkurencyjną na rynku.

Darmowy raport o rynku borówki w Europie

Producenci borówki stoją przed wieloma wyzwaniami, które wymagają kompleksowego podejścia. Inwestycje w jakość, dostosowanie produkcji do wymagań rynku oraz optymalizacja kosztów są kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukces w konkurencyjnym świecie branży owoców miękkich. Aby osiągnąć stabilną pozycję na rynku, producenci muszą kontynuować doskonalenie swoich strategii i podejmować trafne decyzje, aby spełnić oczekiwania klientów i osiągnąć sukces w tym dynamicznym sektorze.

Aby dowiedzieć się więcej na temat perspektyw rynku borówki, pobierz raport, który dostarczy Ci jeszcze więcej szczegółowych informacji i wniosków na temat obecnej sytuacji oraz perspektyw rozwijającej się branży borówkowej. Oprócz analizy danych, trendów czy kluczowych czynników jakościowych, otrzymasz również wyszczególnione rekomendacje dla producentów borówki. Pobierz raport i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami z branży borówkowej.

Pełna wersja raportu zawiera:

  • Przegląd trendów w branży z roku 2023
  • Eksperckie analizy zapotrzebowania na borówkę
  • Opisy najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
  • Zestawienie aktualnych danych liczbowych dotyczących rynku borówki

Uzyskaj dostęp do pełnej wersji raportu

Wypełnij formularz, zaznacz zgodę marketingową i zatwierdź. Raport pobierze się automatycznie.
Dofinansowanie Unia Europejska